Aanmelding nieuw lid

Graag dit formulier (digitaal ingevuld inclusief digitale pasfoto) controleren op juistheid.
Afdrukken kan door het afdrukcommando van de browser (Ctlr+P). Downloaden kan door hierbij een PDF printer te kiezen, b.v. “Microsoft print to PDF”.
Deze pagina graag afdrukken, ondertekenen en in het postvakje van de secretaris in de boekenkast in het clubgebouw leggen, of opsturen naar de club.

Aanmelding nieuw lid

Kralingse Cano Club “Never Dry”

Ondergetekende wenst lid te worden van K.C.C. “Never Dry”. Hij / zij verklaart zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement.Geboren: te
E-mail: Telefoon:
Kunt u zwemmen: Lengte:
Beroep:
Lid sportvereniging:
Kano: Wil kano: Wil ligplaats:
Niveau: Interesses:

Recht op een ligplaats: Onze vereniging Never Dry heeft een beperkte ruimte voor stalling van boten. Naast een aantal plaatsen voor club-boten is er tevens beperkte ruimte voor het stallen van privé-boten. Het lid worden van Never Dry geeft dus geen recht op een kano / kajak-stallingsplaats. Stallingsplaatsen worden toegekend aan leden die regelmatig varen en die actief verenigingslid zijn. Het bestuur bepaalt aan wie welke plek in de beschikbare kanostallingsplaatsen wordt toegekend. Dit wordt periodiek opnieuw herzien.
Het bestuur kan besluiten om boten die weinig gebruikt worden te verplaatsen/op een hogere plek te leggen of te retourneren aan de booteigenaar. Dit laatste wordt alleen gedaan wanneer er in de loods te weinig beschikbare botenplaatsen zijn. Indien dit zich voordoet, moet de boot door het betreffende lid binnen 1 maand weggehaald worden nadat dit is gecommuniceerd door het bestuur.
Aansprakelijkheid: Met het tekenen van dit document verklaart u tevens op de hoogte te zijn en ermee akkoord te gaan dat de Vereniging Never Dry niet verantwoordelijk is voor schade en/of diefstal van de gestalde boten in de opslag van Vereniging Never Dry.
Ter informatie: Indien u zich wilt verzekeren voor verlies / diefstal van uw kajak / kano, biedt de TKBN goedkope verzekeringen hiervoor aan.

Gezien en getekend voor akkoord

Naam:
Plaats en datum:
Handtekening: