Beginnerstocht Bergse Plassen (22 mei 2022)

Scroll down for English

Tekst: Audrey
Foto’s: Maria en Hayley.

Windstil en zonnig. Wat wil je nog meer voor een beginnerstocht? Een beetje avontuur natuurlijk! Met een 7-koppige groep vertrokken we om 10.15 uur vanaf de Kralingse plas. Caroline en Emil namen ons mee op sleeptouw en Mike vergezelde ons het eerste stuk. Het overhevelen van de kajaks was voor ons, beginners (Hayley, Maria, Renee en Audrey), natuurlijk niet te doen. Als onhandige ganzen hijsen we onszelf uit de kajaks en waggelen de weg over. Dat hoort dus ook bij peddelen… 

Via de Boezem volgen we nu de stroom van de Rotte. Mike gaat alleen verder en wij stappen al snel over naar de Bergse Voorplas. We zien über schattige baby eendjes, maar ook suppers en de eerste motorboten. 

Onder de straatweg door naar de Bergse Achterplas. We komen aan bij een soort Hillegersbergse mangrove, langs achtertuinen en aangemeerde bootjes. We gebruiken al onze skills. Al slalommend varen we eruit en Renee lukt het zelfs ook nog gras en tennisballen te vangen. En hoog te houden! 

We varen verder langs zwanen en Plaswijckpark om vervolgens een stop te maken bij het terras van Abrazo. We vergapen ons aan broodjes kroket en Italiaanse tosti’s en denken aan onze boterhammen met pindakaas.

Met nieuwe energie varen we het laatste stuk terug. Moe en voldaan, de kajaks weer aan de kant. Genoteerd: 14.50u!


Bergse Plassen Beginners’ Tour (22 May 22 2022)

Text: Audrey
Photos: Mary and Hayley.

Windless and sunny. What more could you want for a beginner tour? A little adventure of course! With a group of 7 we left at 10.15 am from the Kralingse Plas. Caroline and Emil took us in tow and Mike accompanied us the first part. Portaging the kayaks was of course impossible for us beginners (Hayley, Maria, Renee and Audrey). Like clumsy geese, we hoist ourselves out of the kayaks and waddle across the road. So that is included in paddling…

Via the Boezem we now follow the stream of the Rotte. Mike continues alone and we soon transfer to the Bergse Voorplas. We see über cute baby ducks, but also suppers and the first motor boats.

Under the road to the Bergse Achterplas. We arrive at a sort of Hillegersberg mangrove, past backyards and moored boats. We use all our skills. While slaloming we paddle out and Renee even manages to catch grass and tennis balls. And to hold them high!

We paddle further past swans and Plaswijck Park before making a stop at the terrace of Abrazo. We marvel at croquette sandwiches and Italian toasted sandwiches and think of our peanut butter sandwiches.

With new energy we paddle the last part back. Tired and satisfied, the kayaks again in the racks. Noted: 14.50h!