Beginnerstocht Rotterdam Centrum (30 mei 2021)

Scroll down for the English version

Op zondag 30 mei hebben 10 kajakkers en 2 kanoërs een tocht onder helder blauwe hemel naar het centrum van Rotterdam gemaakt (10 km). Voor een aantal was dit de eerste keer dat ze de stad vanaf het water zagen, een mooi gezicht! Onderweg was er voldoende tijd om te kletsen en voor de nieuwe leden om andere leden te leren kennen.

 Bij het Grotekerkplein hielden we een ruime pauze, vergezeld door muziek van de fitnessclub op het gras van het plein. Op de terugweg konden we door de sluis, ook de eerste keer voor enkelen van de groep.

Een leuke tocht, voor de nieuwe leden een goed begin van het (hun) seizoen!

English version!

Beginners’ tour Rotterdam Centre (30 May 2021 – 10 km)

On Sunday 30 May, 10 kayakers and 2 canoeists made a trip under clear blue sky to the centre of Rotterdam (10 km). For some this was the first time they viewed the city from the water, a beautiful sight! Along the way there was plenty of time to chat and for the new members to get to know other members. At the Grotekerkplein we had a long break, accompanied by music from the fitness club on the grass of the square. On the way back we were able to pass through the lock, also the first time for some of the group. A nice trip, for the new members a good start to the (their) season!