Bergseplassen (26 sep 2021)

Scroll down for English

Tekst: James
Foto’s: James, Mike

Op zondag 26 september genoten zes Never Dry-leden van het aangename herfstweer en maakten een tocht over de Bergse Plassen. Mike coƶrdineerde en leidde de reis en werd vergezeld door Eric, Rosanne, Onno, James en Andrea. Dit was een rustige route, in totaal 12 km kajakken, die geschikt is voor iedereen die een paar rondjes over de Plas kan doen.We vertrokken vanuit Never Dry en gingen over naar de Boezem en gingen toen noordwaarts over de Rotte. Net voor Roeivereniging Nautilus is aan de linkerkant een sluis, de Berg en Broekse Verlaat, die ons naar de Bergse Voorplas voerde.Van daaruit gingen we rechtdoor naar de Bergse Achterplas. Hier vonden we tal van waterwegen om te verkennen tussen de herenhuizen en hutten aan het meer. Na een paar smalle gangen, doodlopende wegen en verkoeling door de fonteinen gingen we terug naar de Bergse Voorplas.Hier opent het water zich wat meer en we halen wat vaart om de lunchplek aan de noordkust bij Hillegersberg te bereiken. Terugkerend naar de club splitsten we ons op op de Bergse Voorplas om ofwel enkele van de eilanden te verkennen of de lange weg naar huis te nemen om wat extra kilometers binnen te komen, voordat we ons weer verzamelen bij de Berg en Broekse Verlaat.Inmiddels hadden veel plezierboten van de herfstzon geprofiteerd en kwamen ze bij ons op het water, maar we wisten ons allemaal in ƩƩn groep de sluis in te wringen. Van daaruit gingen we terug langs de Rotte en Boezem, door de Kralingse Verlaat en uiteindelijk terug naar Never Dry.


Bergese Lakes (26 Sep 2021)

Text: James
Photos: James, Mike

On Sunday 26th September six Never Dry members enjoyed the pleasant autumn weather and went on a tour of the Bergse Plassen. Mike coordinated and led the trip and was joined by Eric, Rosanne, Onno, James and Andrea. Kayaking 12km in total this was a leisurely route that is suitable for anyone that can do a couple of laps of the Plas.

Starting out from Never Dry we portaged over to the Boezem and then headed north along the Rotte. Just before the Nautilus Rowing Club there is a lock, the Berg en Broekse Verlaat, on the left-hand side that took us through to the Bergse Voorplas.
From there we headed straight through to the Bergse Achterplas. Here, we found plenty of waterways to explore amongst the mansions and lake cabins. After a few tight squeezes, dead ends, and being cooled off by the fountains we headed back to the Bergse Voorplas.
Here the water opens out a little more and we picked up some speed to make it to the lunch spot on the north shore at Hillegersberg. Heading back to the club we split up on the Bergse Voorplas to either explore some of the islands or take the long way home to get some extra kilometers in, before gathering again at the Berg en Broekse Verlaat.
By this time many pleasure boats had taken advantage of the autumnal sun and joined us on the water, but we all managed to squeeze into the lock in one group. From there we headed back along the Rotte and Boezem, through the Kralingse Verlaat and finally back to Never Dry.