Den Oever – Oudeschild, zaterdag 18 juli 2020

Scroll down for English version!

Tochtverslag van Mike Griffin, foto’s door Jan Vlak, Frank Harmsen en Mike Griffin

Afstand: 44 km, 6 uur vaartijd

In de winter gaf Jan Vlak een cursus Navigatie en Tochtplanning op Groot Water aan een groep zeevaarders van De Goudse Peddel en Never Dry. De praktijkoefening was een tocht in de toekomst van Den Oever naar Oudeschild op Texel, en terug. Deze tocht is nu verleden tijd, want om onze planning te testen heeft Jan de tocht in het echt georganiseerd! Negen man van De Goudse Peddel en vier van Never Dry – 12 in totaal, want Jan is lid van beide – stonden heel vroeg op om de boten in te pakken en te rijden naar Den Oever om om 09:00 richting Texel te varen. Van Never Dry Jan, Iede, Berend en ik; en van de Goudse Peddel Albert, Just, Nieko, Roboodt, Erik, Emiel, Eric en Frank.

De route – van groene pin via de rode lijn naar Oudeschild, van rode pin terug via groene lijn / The route – from green pin via the red line to Oudeschild, from red pin back via green line.

De route is gepland om met uitgaand tij naar Texel te varen, te pauzeren en tot boei GvS4 te komen (de gele stip op de route hierboven.) Om 14:00 ging het tij keren en zouden we kunnen profiteren van het opkomende tij van daar naar Den Oever. De weersverwachting was goed, Bft 4 uit Z/ZW richting, 23°C en redelijk zonnig.

Briefing voorafgaand aan de tocht / Briefing prior to the trip

De groep was goed op tijd en ondanks een gebrek aan koffie bij de instapplaats gingen we op tijd te water en om 09:08 waren we onderweg. In eerste instantie in de haven, maar toen we buitengaats waren hadden we de geplande stroming plus een aardig windje mee. Hier kon Berend met zijn zeiltje extra genieten! Onderweg zagen we een zeehond – kopje boven water – ons nakijken op ongeveer 50 m.

Lees verder Den Oever – Oudeschild, zaterdag 18 juli 2020

Grevelingentocht om Hompelvoet (zondag 12 juli 2020)

For English, scroll down!

Verslag en foto’s van Mike Griffin

Afstand: 18 km, 3 uur vaartijd

Op zaterdag vroeg Tom via de ND Whatsappgroep ‘peddelen?’ of iemand zin had om op de Grevelingenmeer een rondje Hompelvoet te peddelen. Er waren 5 aanmeldingen, dus vertrokken Iede, Freerk, Ilja, Harm, Tom en ik in drie auto’s ’s ochtends richting Brouwersdam.

De route – van groene pin via de rode lijn naar de Archipel, van rode pin terug via groene lijn. / The route – from the green pin along the red line to Archipel, from red pin back via green line.

“Het wordt rustig weer, 17°C, droog en N3 Bft” zei Tom. Goede voorspelling behalve dat het eerder 23°C was! Maar we klaagde niet. Bij de instapplaats was er al een aantal caravans en campers opgesteld voor een dagje zon en water.

Bij het instappen / At the launch site
Tom!

De tocht was niet heel lang, en in mooi gebied dus was het relatief rustig peddelen. Op de heenweg kwamen we veel kwallen tegen, hun schaduw was vaak meer zichtbaar dan de kwal zelf! Het water was heel helder, op ongeveer 2 meter diepte waren de oesterbanken en zeewier ook heel goed zichtbaar, die genoten ook van de zon!

Een kwal bij het strand / a jellyfish at the beach

De Hompelvoet is een onbewoond eiland in het Grevelingenmeer, ten zuiden van de haven van Ouddorp en is onderdeel van de Zuid-Hollandse gemeente Goedereede. Oorspronkelijk was het een zandplaat die bij zeer hoog water overstroomde. Sinds de afsluiting van het Brouwershavense Gat in 1971, is het een permanent eiland.

Om Hompelvoet heen gingen we richting een klein eiland genaamd Archipel, eigenlijk een klein eiland en 2 hele kleine eilanden in een kring. Hierdoor gingen we de grens over naar Zeeland! Aan de binnenkant van de grootste kleine eiland is een mooi strand waar we geluncht hebben. Tijdens de lunch kwamen nog twee zeekajaks aan op het strand, tot onze verassing bekenden van Iede, van IJburg en Zeeburg kanoclubs! Iede had toevallig een paar dagen eerder het verhaal van René met enkele leden van ND verdeeld, over een incident op het IJmeer met z’n tweeën in zware weersomstandigheden. Nu konden we het verhaal van hemzelf horen.

Blauwe lucht, witte wolken voor de zon / Blue sky, white clouds in front of the sun

Daarna vertrokken we en Tom voorstelde om een ommetje te doen door om Ossehoek te varen, een eiland in het Zuidwesten, omdat het mooi weer was en de tijd voor hadden. Via Ossehoek kwamen we bij het eindpunt. Het weer bleef mooi, het was een zeer geslaagde tocht.

English version

Trip report and photos by Mike Griffin

Distance: 18 km, ~3 hours paddle time

On Saturday, Tom asked via the ND Whatsapp group “paddling?” if anyone wanted to paddle around Hompelvoet on the Grevelingenmeer. There were 5 interested, so Iede, Freerk, Ilja, Harm, Tom and I left for Brouwersdam in three cars on Sunday morning.

“The weather will be calm, 17 °C, dry and N3 Bft” said Tom. Good forecast except that it was previously 23 °C. But we didn’t complain. At the launch site a number of caravans and campers had already been set up for a day of sun and water.

The trip was not very long, and in a nice area, so it was relatively calm paddling. On the way there we encountered many jellyfish, their shadows were often more visible than the jellyfish themselves! The water was very clear: at about 2 meters deep the oyster beds and seaweed were also very visible, they also enjoyed the sun!

The Hompelvoet is an uninhabited island in the Grevelingenmeer, south of the port of Ouddorp and is part of the South Holland municipality of Goedereede. Originally it was a sandbar that flooded at very high water. It has been a permanent island since the closure of the Brouwershavense Gat in 1971.

Once around Hompelvoet we went to a small island called Archipel, actually a small island and two very small islands in a circle. Here we crossed the border into Zeeland! On the inside of the largest small island is a beautiful beach where we had lunch. During lunch two more sea kayaks arrived on the beach, to our surprise acquaintances of Iede, van IJburg and Zeeburg canoe clubs! A few days earlier, Iede had coincidentally shared René’s story with several members of ND, about an incident on the IJmeer with two of them in severe weather conditions. Now we could hear the story from him directly.

After that we left and Tom suggested we take a detour by sailing around Ossehoek, an island in the Southwest, because the weather was nice and we had time. Via Ossehoek we came to the end point. The weather was great and it was a very successful trip.

De Blauwe Verbinding Ontdekken (28 juni 2020)

Scroll down for English!

zondag 28 juni 2020 – 15 km, 3:00 uur vaartijd

Tochtverslag van Mike Griffin, foto’s van Joachim Keppel en Mike Griffin

Een nieuwe tocht voor mij, De Blauwe Verbinding, “een waterverbinding tussen het Rotterdamse Zuiderpark en de Zuidpolder van Barendrecht.” We gingen met z’n negenen van start in 7 kajaks en één kano – Joachim, Victor, Eric M, Clara, Marianne, Elsbeth, Ilja, Jeroen en ik. We hebben niet de hele route gevaren, door wat onzekerheid over de overdragen bij Barendrecht zijn we na zo’n 7,5 km omgedraaid, na een gezellige lunchpauze.

De route – rode pin is het start- en eindpunt, groene pin is pauzeplek en omkeerpunt.

Met maximaal 2 mensen per auto gingen we naar het Zuiderpark, Victor voorop met de aanhanger en boten. Alleen alle handige parkeerplaatsen waren afgezet tegen corona, maar het wat handige rijden van Victor konden we toch aan het water komen.

Het begin op de Zuiderparkplas

Het was leuk om het Zuiderpark vanaf het water te zien, en daarna tussen de volkstuintjes en huizen te slingeren. Twee overdraagplaatsen binnen de eerste 2 km waren goed te doen, ook zonder karretje, maar wel goed om met z’n tweeën één of twee boten te dragen, om goed uit te kunnen kijken bij het oversteken van weg en trambaan.

Duidelijke borden en kanosteigers
Lees verder De Blauwe Verbinding Ontdekken (28 juni 2020)

Maas – Sophiapoldertocht – – Sunday, May 31, 2020 – 30 km, 4:30 paddling time

Author: Mike Griffin, foto’s door Joachim Keppel & Mike Griffin

With the beautiful weather and a long weekend, a spontaneous trip was planned on the Maas, which was announced by Ilja in the club Whatsapp group. Based on the tide info of Iede we paddle upstream until the tide turns and then we return.

Ilja, Harm, Iede, Joachim and I launched our kayaks at the beach at De Esch at 10:00. We paddled with the current but with headwind upstream, and with the wind and current on the way back. It didn’t feel like 30 km, the current certainly helped!

The route – red line on the south bank there, red line on the north bank back.

When we started, it was quiet on the beach and we crossed to the point of the Island of Brienenoord, to paddle through the Zuiddiepje. The current flowed here too, and the water level was much higher than in 2018; during that trip the houseboats lay crooked on the mud.

The Maas was quite busy with speed boats, and it would get even busier in the afternoon. Maybe all that money that has not been spent in the cafés and restaurants has now been spent on speed boats? When we arrived at the beach at Het Nieuwe Veer (1st green pin on the way there), we pulled the kayaks on the beach to take a break at the cove.

Joachim after the first break
Lees verder Maas – Sophiapoldertocht – – Sunday, May 31, 2020 – 30 km, 4:30 paddling time

Maas – Sophiapoldertocht – zondag 31 mei 2020 – 30 km, 4:30 uur vaartijd

Auteur: Mike Griffin, foto’s door Joachim Keppel & Mike Griffin

Met het mooie weer en een lang weekend is er een spontane tocht ontstaan op de Maas, die door Ilja in de app-groep was aangekondigd. O.b.v. de tij-info van Iede varen we stroomopwaarts tot het tij keert en dan zakken we af.

Ilja, Harm, Iede, Joachim en ik stapten om 10:00 in de boten op het strandje bij De Esch. We hadden stroming mee en wind tegen op de heenweg, en wind én stroming mee op de terugweg. Het voelde niet als 30 km, de stroming hielp zeker!

De route – rode lijn heen aan de zuidoever, rode lijn terug aan de noordoever.

Bij het instappen was het rustig op het strand, we staken over naar het punt van het Eiland Van Brienenoord, om achterom via het Zuiddiepje te varen. Ook hier stoomde het aardig en de waterstand was veel hoger dan in 2018; toen stonden de woonboten scheef op de modder.

De Maas was nogal druk meet speedboten, en het zou ’s middags nog drukker worden. Misschien al dat geld dat niet in de horeca is uitgegeven wordt nu aan speedboten besteed? Bij het strandje aan Het Nieuwe Veer (1e groene pin aan de heenweg) aangekomen, hebben we de boten het strandje opgetrokken om bij de inham te pauzeren.

Joachim na de 1e pauze
Lees verder Maas – Sophiapoldertocht – zondag 31 mei 2020 – 30 km, 4:30 uur vaartijd

Rotte – Bergse Plassen – zaterdag 13 juni 2020 – 13,5 km, 2,5 uur vaartijd

scroll down for English
door Mike Griffin

Op donderdag had ik op de Rotte en Bergse Plassen gevaren en op de terugweg dacht ik, waarom er niet een clubtocht van maken, nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld zijn? Bij de club instappen betekent geen vervoer te regelen, en de afstand is goed voor een beginners- of kom-uit-de-lockdowntocht 😊

Met mooi weer en 8 mensen was het gezellig en plezierig. Voor enkele mensen was het de eerste keer op de Bergse Plassen in een kajak en al helemaal op de smalle sloten vanaf Plaswijkpark door Hillegersberg-Noord naar de Bergse Voorplas.

De route – rode lijn heen, rode pin = pauzeplek; blauwe lijn terug. / The route – red line out, red pin = break location; blue line back.

Na de Boezem en een stukje Rotte, droegen we over naar de Bergse Voorplas en dan via de Zuidkant door naar de Achterplas.

Op de Bergse Achterplas / On the Bergse Achterplas.

Op de Achterplas kwamen we een groep SUP-ers tegen van de Voorplas – die ’s avonds op het NOS Journaal waren! – en op de Voorplas veel sloepen en enkele zeilbootjes, een beetje zielig zonder genoeg wind ☹

We hebben een pauze genomen in Hillegersberg, de terrassen waren redelijk vol, dus namen we een ijsje – heerlijk Italiaans schepijs!

Pauze! / Break!

Na een korte stop gingen we verder over de Voorplas naar de sluis de Berg- en Broekse Verlaat, maar zoals verwacht was het veel te druk met een hele rij wachtenden (motorboten) voor ons dus gingen we terug naar de overdraagplaats bij de molen. Verder op de Rotte richting de club kwamen we Emil & Caroline tegen in hun opblaasbare K2! Daarna was het terug naar de club, deze keer konden we wel door de sluis de Kralingse Verlaat; druk maar leuk om een keer niet te hoeven overdragen.

De Kralingse Verlaat

Een leuke tocht, hopelijk komen er nog veel meer dit jaar, we hebben wat in te halen!

Rotte – Bergse Plassen – Saturday 13 June 2020 – 13,5 km, 2.5 hours paddling time

by Mike Griffin
On Thursday I had paddled on the Rotte and Bergse Plassen and on the way back I thought, why not make it a club trip, now that the corona measures have eased somewhat? Starting at the club means no transportation to arrange, and the distance is good for a beginner or get-out-of-the-lockdown paddle 😊

With nice weather and 8 people it was fun and pleasant. For some people it was the first time on the Bergse Plassen in a kayak and especially on the narrow ditches from Plaswijkpark through Hillegersberg-Noord to the Bergse Voorplas.

After the Boezem and a bit of the Rotte, we portaged to the Bergse Voorplas and then through the South end to the Achterplas.
On the Achterplas we met a group of SUP-ers from the Voorplas – who were on the NOS TV News that evening! – and a lot of sloops and a few sailing boats on the Voorplas, a bit pathetic without enough wind ☹

We took a break in Hillegersberg, the terraces were quite full, so we had an ice cream – delicious Italian ice cream!

After a short stop we continued over the Voorplas to the lock de Berg- en Broekse Verlaat, but as expected it was too busy with a whole line of waiting motor boats before us, so we went back to the portage point at the mill. Further on the Rotte towards the club we met Emil & Caroline in their inflatable K2! Then it was back to the club, this time we could go through the lock de Kralingse Verlaat; busy but nice not to have to portage this time.

A nice trip, hopefully many more to come this year, we have some catching up to do!

Rondje Roggenplaat (Oosterschelde) – 9 Mei 2020

Auteur: Jan Vlak

In deze tijden van Corona mogen we (nog) niet met grote groepen gaan varen. Maar ja, het water lokt wel en dus heb ik een klein groepje uit mijn kanovriendenkring benaderd om op zaterdag 9 mei een tocht te gaan maken op de Oosterschelde. Het getij was op die dag gunstig om vanuit de Zuidbout (een strandje ca. 4 km ten oosten van de Zeelandbrug) een rondje om de Roggenplaat te maken. Als je deze tocht goed plant, dan vaar je met afgaand water richting Oosterscheldekering (stroom mee) en daarna weer terug met opkomend water (weer stroom mee). Op 9 mei was het om 11:25 laag water bij de kering en dus een prima dag om deze tocht te varen.

Wind verwachting

Zodoende stonden we om half negen op de bewuste zaterdagochtend met zijn zessen op de dijk bij de Zuidbout. Het was prachtig weer: volop zon en weinig wind. De voorspelling was wel dat in de loop van de dag de wind wat zou gaan toenemen. Daarom besloten we om de heenweg via de hoofdstroom (Roompot) richting kering te varen. Terug zouden we dan langs de noordkant van de Roggenplaat gaan. Dan konden we eventueel van wat beschutting van de wal profiteren.

Na het omkleden, inpakken van de boten en het nuttigen van een kopje koffie hebben we de boten naar de waterkant gebracht alwaar we na een korte briefing te water gingen.

Marianne, Erik, en Iede op het strand
Lees verder Rondje Roggenplaat (Oosterschelde) – 9 Mei 2020

Loosdrechtse Plassentocht– 15 maart 2020 – 18,8 km 3:20 vaartijd

Auteur: Mike Griffin

Na de wilde tocht van 2019 hadden we weer zin om op de Loosdrechtse Plassen te varen, maar liefst met iets minder wind! Toch was er een stevige wind (kracht 4) uit het zuiden. Instappen was héél veel makkelijker dan vorig jaar en de 9 mensen in 7 kajaks en 1 kano konden met de wind in de rug uitvaren.

De route – rode lijn heen, naar de rode pin, groene lijn terug, naar de groene pin.

De overtocht van de hoofdplas ging vlot, met snelheden van boven de 10 km/u op een paar golven. Er waren een paar zeilbootjes op de plas, maar we hadden bijna vrij baan. Na het passeren van Robinson-Crusöe-eiland zetten we koers om door Oud-Loosdrecht naar de volgende plas te varen.

De overtocht – Iede
Lees verder Loosdrechtse Plassentocht– 15 maart 2020 – 18,8 km 3:20 vaartijd

15 maart – Tocht Loosdrechtse Plassen

Op zondag 15 maart varen we over de plassen van Loosdrecht. De tocht, van ongeveer 21 km, is ook geschikt voor beginners met een beetje doorzettingsvermogen en wat training in de komende weken, op de Kralingse Plas.
De omgeving is mooi en gevarieerd, van vrij grote plassen, tot smalle slootjes. Een deel van de tocht gaat over de Vuntus-plas. Op het drassige trilveen groeien zeldzame planten als ronde zonnedauw, draadzegge, orchideeën en grote ratelaar. Waar we pauzeren, hangt een beetje van het weer af. 
We vertrekken om 10 uur vanaf de club en verwachten rond 17 uur terug te zijn.
 
organisatie:
Meld je aan bij Marrianne en geef ook aan of je met de auto komt, plek hebt voor passagiers en voor boten op je dak. Als de groep groot genoeg is, nemen we de aanhanger mee voor de boten.
9.00 uur verzamelen op de club, boten opladen, laatste afspraken.
Zorg voor kleding die past bij het seizoen, een zwemvest, een set droge kleren en voldoende eten en drinken voor onderweg.
We beginnen en eindigen bij restaurant De Strook, dat in dat weekend nog gesloten is.

Zwembadtraining

Aan het einde van de zomer hebben een aantal leden reddingen geoefend in het ruime buitenzwembad van Krimpen aan den IJssel. Dit beviel enorm: lekker buiten, maar toch helder en schoon water. 

Iede kan regelen dat we dit in april nog twee keer kunnen doen, zodat we goed geoefend het vaarseizoen kunnen starten. Het bad is overigens verwarmd.

De afgelopen jaren hebben we altijd in januari/februari het zwembad in Nieuwerkerk aan den IJssel gehuurd voor wintertrainingen. Mocht daar nog steeds interesse in zijn, laat dat dan even weten aan de voorzitter. Alleen bij voldoende interesse gaan we aan de slag om ook dat bad te boeken.