Bouw / renovatie

Definitief Ontwerp presentatie van het SUSateliers aan de club is uitgesteld.

De bijeenkomst was bedoeld voor 27 juni. Dat wordt een datum in juli. Er volgt een bericht over de definitieve datum.

Eric.