Categoriearchief: English

Den Oever – Oudeschild, zaterdag 18 juli 2020

Scroll down for English version!

Tochtverslag van Mike Griffin, foto’s door Jan Vlak, Frank Harmsen en Mike Griffin

Afstand: 44 km, 6 uur vaartijd

In de winter gaf Jan Vlak een cursus Navigatie en Tochtplanning op Groot Water aan een groep zeevaarders van De Goudse Peddel en Never Dry. De praktijkoefening was een tocht in de toekomst van Den Oever naar Oudeschild op Texel, en terug. Deze tocht is nu verleden tijd, want om onze planning te testen heeft Jan de tocht in het echt georganiseerd! Negen man van De Goudse Peddel en vier van Never Dry – 12 in totaal, want Jan is lid van beide – stonden heel vroeg op om de boten in te pakken en te rijden naar Den Oever om om 09:00 richting Texel te varen. Van Never Dry Jan, Iede, Berend en ik; en van de Goudse Peddel Albert, Just, Nieko, Roboodt, Erik, Emiel, Eric en Frank.

De route – van groene pin via de rode lijn naar Oudeschild, van rode pin terug via groene lijn / The route – from green pin via the red line to Oudeschild, from red pin back via green line.

De route is gepland om met uitgaand tij naar Texel te varen, te pauzeren en tot boei GvS4 te komen (de gele stip op de route hierboven.) Om 14:00 ging het tij keren en zouden we kunnen profiteren van het opkomende tij van daar naar Den Oever. De weersverwachting was goed, Bft 4 uit Z/ZW richting, 23°C en redelijk zonnig.

Briefing voorafgaand aan de tocht / Briefing prior to the trip

De groep was goed op tijd en ondanks een gebrek aan koffie bij de instapplaats gingen we op tijd te water en om 09:08 waren we onderweg. In eerste instantie in de haven, maar toen we buitengaats waren hadden we de geplande stroming plus een aardig windje mee. Hier kon Berend met zijn zeiltje extra genieten! Onderweg zagen we een zeehond – kopje boven water – ons nakijken op ongeveer 50 m.

Lees verder Den Oever – Oudeschild, zaterdag 18 juli 2020

Grevelingentocht om Hompelvoet (zondag 12 juli 2020)

For English, scroll down!

Verslag en foto’s van Mike Griffin

Afstand: 18 km, 3 uur vaartijd

Op zaterdag vroeg Tom via de ND Whatsappgroep ‘peddelen?’ of iemand zin had om op de Grevelingenmeer een rondje Hompelvoet te peddelen. Er waren 5 aanmeldingen, dus vertrokken Iede, Freerk, Ilja, Harm, Tom en ik in drie auto’s ’s ochtends richting Brouwersdam.

De route – van groene pin via de rode lijn naar de Archipel, van rode pin terug via groene lijn. / The route – from the green pin along the red line to Archipel, from red pin back via green line.

“Het wordt rustig weer, 17°C, droog en N3 Bft” zei Tom. Goede voorspelling behalve dat het eerder 23°C was! Maar we klaagde niet. Bij de instapplaats was er al een aantal caravans en campers opgesteld voor een dagje zon en water.

Bij het instappen / At the launch site
Tom!

De tocht was niet heel lang, en in mooi gebied dus was het relatief rustig peddelen. Op de heenweg kwamen we veel kwallen tegen, hun schaduw was vaak meer zichtbaar dan de kwal zelf! Het water was heel helder, op ongeveer 2 meter diepte waren de oesterbanken en zeewier ook heel goed zichtbaar, die genoten ook van de zon!

Een kwal bij het strand / a jellyfish at the beach

De Hompelvoet is een onbewoond eiland in het Grevelingenmeer, ten zuiden van de haven van Ouddorp en is onderdeel van de Zuid-Hollandse gemeente Goedereede. Oorspronkelijk was het een zandplaat die bij zeer hoog water overstroomde. Sinds de afsluiting van het Brouwershavense Gat in 1971, is het een permanent eiland.

Om Hompelvoet heen gingen we richting een klein eiland genaamd Archipel, eigenlijk een klein eiland en 2 hele kleine eilanden in een kring. Hierdoor gingen we de grens over naar Zeeland! Aan de binnenkant van de grootste kleine eiland is een mooi strand waar we geluncht hebben. Tijdens de lunch kwamen nog twee zeekajaks aan op het strand, tot onze verassing bekenden van Iede, van IJburg en Zeeburg kanoclubs! Iede had toevallig een paar dagen eerder het verhaal van René met enkele leden van ND verdeeld, over een incident op het IJmeer met z’n tweeën in zware weersomstandigheden. Nu konden we het verhaal van hemzelf horen.

Blauwe lucht, witte wolken voor de zon / Blue sky, white clouds in front of the sun

Daarna vertrokken we en Tom voorstelde om een ommetje te doen door om Ossehoek te varen, een eiland in het Zuidwesten, omdat het mooi weer was en de tijd voor hadden. Via Ossehoek kwamen we bij het eindpunt. Het weer bleef mooi, het was een zeer geslaagde tocht.

English version

Trip report and photos by Mike Griffin

Distance: 18 km, ~3 hours paddle time

On Saturday, Tom asked via the ND Whatsapp group “paddling?” if anyone wanted to paddle around Hompelvoet on the Grevelingenmeer. There were 5 interested, so Iede, Freerk, Ilja, Harm, Tom and I left for Brouwersdam in three cars on Sunday morning.

“The weather will be calm, 17 °C, dry and N3 Bft” said Tom. Good forecast except that it was previously 23 °C. But we didn’t complain. At the launch site a number of caravans and campers had already been set up for a day of sun and water.

The trip was not very long, and in a nice area, so it was relatively calm paddling. On the way there we encountered many jellyfish, their shadows were often more visible than the jellyfish themselves! The water was very clear: at about 2 meters deep the oyster beds and seaweed were also very visible, they also enjoyed the sun!

The Hompelvoet is an uninhabited island in the Grevelingenmeer, south of the port of Ouddorp and is part of the South Holland municipality of Goedereede. Originally it was a sandbar that flooded at very high water. It has been a permanent island since the closure of the Brouwershavense Gat in 1971.

Once around Hompelvoet we went to a small island called Archipel, actually a small island and two very small islands in a circle. Here we crossed the border into Zeeland! On the inside of the largest small island is a beautiful beach where we had lunch. During lunch two more sea kayaks arrived on the beach, to our surprise acquaintances of Iede, van IJburg and Zeeburg canoe clubs! A few days earlier, Iede had coincidentally shared René’s story with several members of ND, about an incident on the IJmeer with two of them in severe weather conditions. Now we could hear the story from him directly.

After that we left and Tom suggested we take a detour by sailing around Ossehoek, an island in the Southwest, because the weather was nice and we had time. Via Ossehoek we came to the end point. The weather was great and it was a very successful trip.

De Blauwe Verbinding Ontdekken (28 juni 2020)

Scroll down for English!

zondag 28 juni 2020 – 15 km, 3:00 uur vaartijd

Tochtverslag van Mike Griffin, foto’s van Joachim Keppel en Mike Griffin

Een nieuwe tocht voor mij, De Blauwe Verbinding, “een waterverbinding tussen het Rotterdamse Zuiderpark en de Zuidpolder van Barendrecht.” We gingen met z’n negenen van start in 7 kajaks en één kano – Joachim, Victor, Eric M, Clara, Marianne, Elsbeth, Ilja, Jeroen en ik. We hebben niet de hele route gevaren, door wat onzekerheid over de overdragen bij Barendrecht zijn we na zo’n 7,5 km omgedraaid, na een gezellige lunchpauze.

De route – rode pin is het start- en eindpunt, groene pin is pauzeplek en omkeerpunt.

Met maximaal 2 mensen per auto gingen we naar het Zuiderpark, Victor voorop met de aanhanger en boten. Alleen alle handige parkeerplaatsen waren afgezet tegen corona, maar het wat handige rijden van Victor konden we toch aan het water komen.

Het begin op de Zuiderparkplas

Het was leuk om het Zuiderpark vanaf het water te zien, en daarna tussen de volkstuintjes en huizen te slingeren. Twee overdraagplaatsen binnen de eerste 2 km waren goed te doen, ook zonder karretje, maar wel goed om met z’n tweeën één of twee boten te dragen, om goed uit te kunnen kijken bij het oversteken van weg en trambaan.

Duidelijke borden en kanosteigers
Lees verder De Blauwe Verbinding Ontdekken (28 juni 2020)

Maas – Sophiapoldertocht – – Sunday, May 31, 2020 – 30 km, 4:30 paddling time

Author: Mike Griffin, foto’s door Joachim Keppel & Mike Griffin

With the beautiful weather and a long weekend, a spontaneous trip was planned on the Maas, which was announced by Ilja in the club Whatsapp group. Based on the tide info of Iede we paddle upstream until the tide turns and then we return.

Ilja, Harm, Iede, Joachim and I launched our kayaks at the beach at De Esch at 10:00. We paddled with the current but with headwind upstream, and with the wind and current on the way back. It didn’t feel like 30 km, the current certainly helped!

The route – red line on the south bank there, red line on the north bank back.

When we started, it was quiet on the beach and we crossed to the point of the Island of Brienenoord, to paddle through the Zuiddiepje. The current flowed here too, and the water level was much higher than in 2018; during that trip the houseboats lay crooked on the mud.

The Maas was quite busy with speed boats, and it would get even busier in the afternoon. Maybe all that money that has not been spent in the cafés and restaurants has now been spent on speed boats? When we arrived at the beach at Het Nieuwe Veer (1st green pin on the way there), we pulled the kayaks on the beach to take a break at the cove.

Joachim after the first break
Lees verder Maas – Sophiapoldertocht – – Sunday, May 31, 2020 – 30 km, 4:30 paddling time

Rotte – Bergse Plassen – zaterdag 13 juni 2020 – 13,5 km, 2,5 uur vaartijd

scroll down for English
door Mike Griffin

Op donderdag had ik op de Rotte en Bergse Plassen gevaren en op de terugweg dacht ik, waarom er niet een clubtocht van maken, nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld zijn? Bij de club instappen betekent geen vervoer te regelen, en de afstand is goed voor een beginners- of kom-uit-de-lockdowntocht 😊

Met mooi weer en 8 mensen was het gezellig en plezierig. Voor enkele mensen was het de eerste keer op de Bergse Plassen in een kajak en al helemaal op de smalle sloten vanaf Plaswijkpark door Hillegersberg-Noord naar de Bergse Voorplas.

De route – rode lijn heen, rode pin = pauzeplek; blauwe lijn terug. / The route – red line out, red pin = break location; blue line back.

Na de Boezem en een stukje Rotte, droegen we over naar de Bergse Voorplas en dan via de Zuidkant door naar de Achterplas.

Op de Bergse Achterplas / On the Bergse Achterplas.

Op de Achterplas kwamen we een groep SUP-ers tegen van de Voorplas – die ’s avonds op het NOS Journaal waren! – en op de Voorplas veel sloepen en enkele zeilbootjes, een beetje zielig zonder genoeg wind ☹

We hebben een pauze genomen in Hillegersberg, de terrassen waren redelijk vol, dus namen we een ijsje – heerlijk Italiaans schepijs!

Pauze! / Break!

Na een korte stop gingen we verder over de Voorplas naar de sluis de Berg- en Broekse Verlaat, maar zoals verwacht was het veel te druk met een hele rij wachtenden (motorboten) voor ons dus gingen we terug naar de overdraagplaats bij de molen. Verder op de Rotte richting de club kwamen we Emil & Caroline tegen in hun opblaasbare K2! Daarna was het terug naar de club, deze keer konden we wel door de sluis de Kralingse Verlaat; druk maar leuk om een keer niet te hoeven overdragen.

De Kralingse Verlaat

Een leuke tocht, hopelijk komen er nog veel meer dit jaar, we hebben wat in te halen!

Rotte – Bergse Plassen – Saturday 13 June 2020 – 13,5 km, 2.5 hours paddling time

by Mike Griffin
On Thursday I had paddled on the Rotte and Bergse Plassen and on the way back I thought, why not make it a club trip, now that the corona measures have eased somewhat? Starting at the club means no transportation to arrange, and the distance is good for a beginner or get-out-of-the-lockdown paddle 😊

With nice weather and 8 people it was fun and pleasant. For some people it was the first time on the Bergse Plassen in a kayak and especially on the narrow ditches from Plaswijkpark through Hillegersberg-Noord to the Bergse Voorplas.

After the Boezem and a bit of the Rotte, we portaged to the Bergse Voorplas and then through the South end to the Achterplas.
On the Achterplas we met a group of SUP-ers from the Voorplas – who were on the NOS TV News that evening! – and a lot of sloops and a few sailing boats on the Voorplas, a bit pathetic without enough wind ☹

We took a break in Hillegersberg, the terraces were quite full, so we had an ice cream – delicious Italian ice cream!

After a short stop we continued over the Voorplas to the lock de Berg- en Broekse Verlaat, but as expected it was too busy with a whole line of waiting motor boats before us, so we went back to the portage point at the mill. Further on the Rotte towards the club we met Emil & Caroline in their inflatable K2! Then it was back to the club, this time we could go through the lock de Kralingse Verlaat; busy but nice not to have to portage this time.

A nice trip, hopefully many more to come this year, we have some catching up to do!

Event: Open Dag / Open House 2019!

Scroll down for English!

Maak kennis met kajakken en kanoën. Jong en oud, sportief of recreatief, kanoverenigingen Never Dry en RCC bieden voor elk wat wils. Op zondag 12 mei kun je gratis proeflessen volgen, demonstraties bijwonen en kennismaken met onze materialen en clubgebouwen gevestigd aan de prachtige Kralingse plas. Je hoeft geen speciale kleding aan, maar neem wel een extra set kleren mee. Lessen beginnen om 12.00, 13.30 en 15.00 uur. Vul het formulier in als je zeker wilt zijn van een plek: https://forms.gle/33FHpPb7DHcT6Frm8.

Zie het event op Facebook voor de programma en laatste updates!

—– ENGLISH —–
Are you interested in learning more about kayaking and canoeing in Rotterdam and the Netherlands? Did you know that there are two kayaking clubs located on the beautiful Kralingse Plas in Rotterdam? Young and old, recreational or fitness-focused, Never Dry and RCC offer something for everyone! Stop by on Sunday May 12th to take a free beginner class, watch demos, and tour both clubs. No special equipment needed – but bring a spare set of clothes! Beginner classes start at 12:00, 13:30, and 15:00. Sign up here to reserve your spot: https://forms.gle/33FHpPb7DHcT6Frm8.

Check out the event on Facebook for the schedule and latest updates!

Klussendag 30 maart

Scroll down for English!

Zaterdag 30 maart is weer de jaarlijkse klusdag, dit keer samen met RCC. Voor Never Dry gaat het om kleinere klussen en wat schoonmaakwerk. Grotere klussen moeten anders aangepakt worden. Heb je dingen op dit gebied, die je naar voren wilt brengen, dan is dit ook een goede gelegenheid.

De start is vanaf 10 uur. Maar ook als je op een later tijdstip komt, is dat prima. Gaandeweg kunnen we bekijken wie wat doet. Er wordt gezorgd voor soep, hapje en drankje.

Wat gaan wij doen?

 • Tuintafels en banken schoonmaken.
 • Kampvuur-brander(s) verplaatsen.
 • Terras bij de wilg opruimen.
 • Onkruid tussen tegels verwijderen.
 • Botenloodsen binnen en buiten opruimen en vegen.
 • Clubboten, spatzeilen, zwemvesten en peddels nalopen op schade en opruimen.
 • Dakgoten schoonmaken (blad).

SPRING CLEANING 2019!

Saturday March 30th is the annual Never Dry Spring Cleaning/DIY day, this time together with our neighbors, RCC!

The idea is to perform smaller repairs and spring cleaning, that otherwise don’t get attention, to get the clubhouse and environs ready for the upcoming season. If you have any ideas for repairs or cleaning that you think is necessary, please contact the grounds commission (Eric).

We start at 10 a.m., but if you can only make it later in the day, that’s also fine. Throughout the day we’ll work together to decide what needs to be done, and who does what. There will soup, snacks and drinks available!

What will we do?

 • Clean the picnic tables and benches.
 • Move the fire pit(s).
 • Clean up the paving around the willow.
 • Weed between the paving stones.
 • Clean and sweep the boot sheds, inside and out.
 • Check club boats, spraydecks, life jackets and paddles for damage and store them in the correct place.
 • Clear leaves from the gutters.

Let’s get our hands dirty and make Never Dry shine!

Intro Classes 2019!

The sun is shining and the days are getting longer. It’s time to get outside and go for a paddle! As explained elsewhere on this website, new/potential members can take a short introduction course to get to know Never Dry and learn the basics of paddling (kayak or canoe).

How does it work?

Intro classes consist of 3 lessons of approximately 2 hours each, normally on consecutive Wednesday evenings (but this is flexible). Wednesday evening is our club night, so you have the chance to relax and have a drink with other members after your lesson.

During the course you will learn:

 • What and who is Never Dry?
 • What equipment do you need to paddle safely on the lake?
 • How and when can you use club boats?
 • How do you get in/out of the boat?
 • How do you paddle straight, turn, and go backwards?
 • Get inspiration for all the other things you can learn and places you can paddle once you’re a member!
 • What are the next steps to becoming a member?

What do I need to bring?

 • Clothes that can get wet (preferably non-cotton) and are weather appropriate. If cold temperatures, wind, or rain are in the forecast, it’s a good idea to bring an extra fleece layer and/or a rain coat.
 • Shoes that can get wet (preferable close-toed)
 • A change of clothes and shoes, which you can leave in the club house during the lesson.
 • A water bottle
 • Sunscreen/sunhat/sunglasses if a lot of sun is in the forecast

I want to sign up!

Most people first visit the club on a club night (Wednesday) to get orientation and do a short test paddle, before starting the intro classes. To plan a visit and/or sign up for an introduction course, please complete the initial sign-up form. This will send a message to the secretary, president, and treasurer, who will make sure someone is there to meet you on club night.

The intro course costs only 40 euros, and you get 20 euros back once you become a member! Please pay this small fee by transferring it to our bank account before your first course:
NL61 INGB 0000 2475 33 (mention that it’s for intro classes)

When is the next course?

Intro courses are organized throughout the year. The dates of the next known course are shown below.

Intro to kayaking: June 5th, 19th, and 26th
There are still a couple spots available. Do these dates not work for you? Please contact us, and together we can schedule the next intro course!

Intro to canoeing: to be determined.
Are you interested in introductory canoeing lessons? Please contact us to schedule an intro class.

Read more

Here are some links to English blog posts about last year’s intro classes:

Wereldwaterdag 2019

For English, scroll down!

Hierbij een bericht van Mike, die mee heeft gedaan aan de jaarlijkse Wereldwaterdag activiteiten in Rotterdam.

Ik voelde niet veel binding met de Schie dus besloot ik in mijn eentje de Kralingse Plas op te gaan, in plaats van het officiële programma te volgen. Het was schitterend weer, weinig wind en een beetje warm. In mijn kajak heb ik in 3 uur de oevers aan de oostkant van de plas ontdaan aan bijna alle plastic, blik en glas, en kwam een paar vreemde dingen tegen. Er zullen in Rotterdam wat teleurgestelde kinderen en honden zijn, gezien een aantal stukken speelgoed en tennisballen tussen de rommel! Of zijn de Rotterdamse honden gewoon te lui om de ballen uit de plas te apporteren? Nadat ik een zonnebrandcrèmefles uitkneep, waar ik water had verwacht, moest ik verder gaan in een kokosnootolielucht en met een wat gladde paddel!

Drie zakken vol zooi dat niet meer in de plas ligt! En ja, dat is een plafonniere rechtsvoor!

World Water Day 2019

Here’s a post from Mike, who took part in the annual World Water Day activities in Rotterdam.

I didn’t feel much attachment to the Schie so decided to clean the Kralingse Plas on my own, instead of following the official program. The weather was beautiful, little windy, and slightly warm. In 3 hours in my kayak I cleaned the banks on the east side of the lake. While removing almost all the plastic, cans and glass, I came across some strange things. There will be some disappointed children and dogs in Rotterdam, given a number of toys and tennis balls among the mess! Or are the Rotterdam dogs just too lazy to retrieve the balls from the Plas? After I squeezed a sunscreen bottle, expecting it to be filled with water, I had to continue in a waft of coconut oil and with a somewhat slippery paddle!

Three bags full of stuff that is no longer in the Plas! And yes, that is a ceiling light fitting, front right!