Grevelingenmeer Kampeertocht (14-15 mei)

Scroll down for English

Tekst: Andrea
Foto’s: James, Andrea, Mike

Op 14-15 mei hebben Mike, Iede, Andrea G. en James M. een kajak- en kampeertocht gemaakt naar het Grevelingenmeer. Het oorspronkelijke plan was om in het Haringvliet te peddelen en te kamperen op Tiengemeten. Maar omdat kamperen op Tiengemeten niet meer mogelijk is [Mike: tenzij je veel meer betaalt, want ontbijt en diner zijn verplicht!], hebben we alternatieve regelingen getroffen om rond het Grevelingenmeer te peddelen en te kamperen in Zonnemaire.

Route – gekleurd heen, grijs terug

Het Grevelingenmeer is een groot zoutwatermeer dat is ontstaan ​​door het project Deltawerken ter bescherming tegen overstromingen.

De eerste dag peddelden we langs de noordoever van het Grevelingenmeer en stopten voor de lunch op het kleine eiland Archipel. Onderweg zagen we scholeksters en sterns, maar het meest opmerkelijk waren de honderden kwallen waar we tussen peddelden. Dit waren oorkwallen (ook wel maankwallen genoemd), de meest voorkomende soort in Nederland.

We sloten de eerste dag af door de vier kajaks over de dijk te slepen om bij de camping aan te komen waar we het avondeten kookten en genoten van het weer en de zonsondergang.

De tweede dag peddelden we vanaf de camping rond de zuidkant van Stampersplaat. We zagen wilde paarden en hoorden van anderen dat er zeehonden waren gespot, maar die hebben we niet gezien.

We stopten weer bij Archipel, peddelden door wat oesterriffen en naar Ossehoek voor de lunch. Tegen het begin van de middag kwamen we terug in de buurt van het bezoekerscentrum om de boten in te pakken en de weekendtrip af te ronden op ongeveer 29 km gepeddeld.


Grevelingenmeer Camping Trip (14-15 May)

Text: Andrea
Photos: James, Andrea, Mike

On 14-15 May, Mike, Iede, Andrea G., and James M. took a kayak and camping trip to Grevelingenmeer. The original plan was to paddle in the Haringvliet and camp on Tiengemeten. But because camping on Tiengemeten is no longer possible [Mike: unless you pay much more, as breakfast and dinner are compulsory!], we made alternative arrangements to paddle around Grevelingenmeer and camp in Zonnemaire.

Route – coloured there, grey back

Grevelingenmeer is a large saltwater lake created through the Deltaworks project for flood protection.

The first day we paddled along the north bank of Grevelingenmeer and stopped for lunch on the small island of Archipel. Along the way we saw oystercatchers and terns but most remarkable were the hundreds of jellyfish we paddled amongst. These were ear jellyfish (also called moon jellyfish), the most common type in the Netherlands.

We finished the first day by hauling the four kayaks over the dyke to arrive at the campsite where we cooked dinner and enjoyed the weather and sunset.

The second day we paddled from the campsite around the southern side of Stampersplaat. We saw wild horses and heard from others that seals had been spotted, but we didn’t see any.

We again stopped at Archipel, then paddled through some oyster reefs, and to Ossehoek for lunch. By early afternoon we arrived back near the visitors center to pack up the boats and wrap up the weekend trip at around 29 km paddled.