Grevelingentocht om Hompelvoet (zondag 12 juli 2020)

For English, scroll down!

Verslag en foto’s van Mike Griffin

Afstand: 18 km, 3 uur vaartijd

Op zaterdag vroeg Tom via de ND Whatsappgroep ‘peddelen?’ of iemand zin had om op de Grevelingenmeer een rondje Hompelvoet te peddelen. Er waren 5 aanmeldingen, dus vertrokken Iede, Freerk, Ilja, Harm, Tom en ik in drie auto’s ’s ochtends richting Brouwersdam.

De route – van groene pin via de rode lijn naar de Archipel, van rode pin terug via groene lijn. / The route – from the green pin along the red line to Archipel, from red pin back via green line.

“Het wordt rustig weer, 17°C, droog en N3 Bft” zei Tom. Goede voorspelling behalve dat het eerder 23°C was! Maar we klaagde niet. Bij de instapplaats was er al een aantal caravans en campers opgesteld voor een dagje zon en water.

Bij het instappen / At the launch site
Tom!

De tocht was niet heel lang, en in mooi gebied dus was het relatief rustig peddelen. Op de heenweg kwamen we veel kwallen tegen, hun schaduw was vaak meer zichtbaar dan de kwal zelf! Het water was heel helder, op ongeveer 2 meter diepte waren de oesterbanken en zeewier ook heel goed zichtbaar, die genoten ook van de zon!

Een kwal bij het strand / a jellyfish at the beach

De Hompelvoet is een onbewoond eiland in het Grevelingenmeer, ten zuiden van de haven van Ouddorp en is onderdeel van de Zuid-Hollandse gemeente Goedereede. Oorspronkelijk was het een zandplaat die bij zeer hoog water overstroomde. Sinds de afsluiting van het Brouwershavense Gat in 1971, is het een permanent eiland.

Om Hompelvoet heen gingen we richting een klein eiland genaamd Archipel, eigenlijk een klein eiland en 2 hele kleine eilanden in een kring. Hierdoor gingen we de grens over naar Zeeland! Aan de binnenkant van de grootste kleine eiland is een mooi strand waar we geluncht hebben. Tijdens de lunch kwamen nog twee zeekajaks aan op het strand, tot onze verassing bekenden van Iede, van IJburg en Zeeburg kanoclubs! Iede had toevallig een paar dagen eerder het verhaal van René met enkele leden van ND verdeeld, over een incident op het IJmeer met z’n tweeën in zware weersomstandigheden. Nu konden we het verhaal van hemzelf horen.

Blauwe lucht, witte wolken voor de zon / Blue sky, white clouds in front of the sun

Daarna vertrokken we en Tom voorstelde om een ommetje te doen door om Ossehoek te varen, een eiland in het Zuidwesten, omdat het mooi weer was en de tijd voor hadden. Via Ossehoek kwamen we bij het eindpunt. Het weer bleef mooi, het was een zeer geslaagde tocht.

English version

Trip report and photos by Mike Griffin

Distance: 18 km, ~3 hours paddle time

On Saturday, Tom asked via the ND Whatsapp group “paddling?” if anyone wanted to paddle around Hompelvoet on the Grevelingenmeer. There were 5 interested, so Iede, Freerk, Ilja, Harm, Tom and I left for Brouwersdam in three cars on Sunday morning.

“The weather will be calm, 17 °C, dry and N3 Bft” said Tom. Good forecast except that it was previously 23 °C. But we didn’t complain. At the launch site a number of caravans and campers had already been set up for a day of sun and water.

The trip was not very long, and in a nice area, so it was relatively calm paddling. On the way there we encountered many jellyfish, their shadows were often more visible than the jellyfish themselves! The water was very clear: at about 2 meters deep the oyster beds and seaweed were also very visible, they also enjoyed the sun!

The Hompelvoet is an uninhabited island in the Grevelingenmeer, south of the port of Ouddorp and is part of the South Holland municipality of Goedereede. Originally it was a sandbar that flooded at very high water. It has been a permanent island since the closure of the Brouwershavense Gat in 1971.

Once around Hompelvoet we went to a small island called Archipel, actually a small island and two very small islands in a circle. Here we crossed the border into Zeeland! On the inside of the largest small island is a beautiful beach where we had lunch. During lunch two more sea kayaks arrived on the beach, to our surprise acquaintances of Iede, van IJburg and Zeeburg canoe clubs! A few days earlier, Iede had coincidentally shared René’s story with several members of ND, about an incident on the IJmeer with two of them in severe weather conditions. Now we could hear the story from him directly.

After that we left and Tom suggested we take a detour by sailing around Ossehoek, an island in the Southwest, because the weather was nice and we had time. Via Ossehoek we came to the end point. The weather was great and it was a very successful trip.