Lenterondje Haringvliet (13 maart 2022 – 28 km)

Scroll down for English

Tekst & foto’s: Mike

Jan nodigde de leden van de appgroep Zeekajakken uit voor een tochtje op het Haringvliet. Het weer was ongewoon: waar de wind normaal uit het zuidwesten waait, was het vandaag zuid-zuidoost. Dit gaf Berend bijna ideale omstandigheden om te zeilen.

Wij (Iede, Berend en ik van Never Dry, Emiel van Goudse Peddel, Jan van beiden 😊 en Marc, een fanatiekeling uit het oosten van het land) vertrokken vanaf het strand aan de noordkant van de Haringvlietbrug en peddelden in het zonnetje door het Vuile Gat (ten noorden van Tiengemeten eiland). Tijdens een storm kan dit water echt ‘vuil’ zijn, maar vandaag waren er mooie golven, waar we gebruik van hebben gemaakt!

We peddelden ver voorbij het meest westelijke puntje van het eiland, rondden daar de boei en gingen toen richting het strand van Stad aan ’t Haringvliet, een klein dorpje (ongeveer 1.500 inwoners) met een grote naam! Op het strand zochten we een zonnig plekje uit de wind en wisselden verhalen uit over kampeeruitrusting en andere uitstapjes.

Op de terugweg hadden we het grootste deel van de weg tegenwind, zo’n 4 Bft. Toen we bijna ten zuiden van het startpunt waren, gingen we noordwaarts, waarbij we de vaargeul overstaken waar we enkele stuiterende golven hadden, niet surfbaar maar leuk – ze houden je scherp, komend uit verschillende richtingen met verrassende pieken. Al met al een hartstikke leuke voorjaarsreis.

Terug bij de auto’s inpakken en afscheid nemen, tot de volgende keer!


Spring loop Haringvliet (13 March 2022 – 28 km)

Text & photo’s: Mike

Jan invited the members of the Sea Kayaking app group for a trip on the Haringvliet. The weather was unusual: where the wind is normally south-westerly it was south-south-east today. This gave Berend almost ideal conditions for sailing.

We (Iede, Berend and I from Never Dry, Emiel from Goudse Peddel, Jan from both 😊 and Marc, a fanatic from the east of the country) set off from the beach at the north end of the Haringvliet bridge and paddled in the sunshine through the Vuile Gat (north of Tiengemeten island). During a storm this water can be really ‘dirty’ but today there were some fair waves, which we took advantage of!

We headed well past the westernmost tip of the island, rounded the buoy there and then headed for the beach at Stad aan ‘t Haringvliet, a small village (about 1.500 inhabitants) with a big name! On the beach we picked a sunny spot out of the wind and swapped stories about camping equipment and other trips.

On the way back we had a head wind, about 4Bft, most of the way. When we were almost due south of the starting point we headed north, crossing the shipping channel where we had some bouncy waves, not surfable but fun – they keep you on your toes, coming from various directions with surprising peaks. All in all a great spring trip.

Back at the cars we packed up and said our goodbyes, till the next time!