Midwintertocht (30 jan 2022)

Scroll down for English

Tekst: Mike Griffin

Foto’s: Victor, Onno, Mieke, Mike, Erik (route)

Zestien mensen hebben zich aangemeld voor de jaarlijkse TKBN-tocht, de Midwintertocht van never Dry. De tocht gaat traditiegetrouw van Capelle aan den IJssel via Nieuwekerk aan den IJssel en Zevenhuizen, terug naar het clubhuis van Never Dry aan de Kralingse Plas in Rotterdam.  Het was mooi weer, wat altijd fijn is bij het op- en afladen van de kajaks en bij het inschepen. Vooral als er maar een kleine plaats is om een ​​kajak te lanceren, dus het gebeurde één voor één.

Het eerste stuk is een kanaal door weilanden en nieuwbouwwijken. De groep verspreidde zich hier zodat de korte overdracht naar het volgende kanaal bij Nieuwekerk soepel verliep, mensen hielpen elkaar om de weg over te steken. Vanaf hier hadden we wat wind uit het westen, links van ons, maar dit was geen probleem, en het weer bleef goed, met een gedeeltelijk zonnige hemel, met wollige wolken die over ons heen vlogen.

Op weg naar Café Roerdomp in Zevenhuizen moesten we onder 14 bruggen door, waarvan 3 vrij laag. Voor sommige mensen was het de eerste keer dat ze de techniek ervaarden om in paren te gaan, plat op elkaars dek liggen. Dit heeft naar mijn mening veel meer de voorkeur dan om de brug te moeten dragen.We staken onderweg ook de snelweg A20 over, gelukkig niet hoeven overdragen aangezien iemand daar een aantal jaren geleden een aquaduct had aangelegd 😊 Het voelt altijd een beetje bijzonder om in een kajak een drukke snelweg over te steken! Onderweg werden we begroet door Victor en Nico vanuit de volgwagen.

Bij Roerdomp namen we een welkome pauze, de meeste peddelaars kozen voor het café waar we warm werden ontvangen, zo warm dat het een beetje een schok was om daarna weer de kou in te gaan, de wind was nu het grootste deel van de terugweg tegenwind. Hier verlieten 3 deelnemers ons, voor verschillende bezigheden waaronder een eskimoteercursus, en Nico voegde zich bij ons voor de tweede helft.

Dit bracht ons via de Rotte en vervolgens de Boezem naar de Kralingse Plas, wederom met mooi weer, al zorgde de tegenwind voor wat koude vingers onderweg. Terug bij de club werden de auto’s gehaald, alle boten geladen of weggezet en namen we afscheid, na samen genoten te hebben van een stukje Rotterdam en omgeving.

Ook voor volgend jaar staat deze tocht op de planning. Helaas konden we vanwege beperkingen niet genieten van de traditionele soep, koffie en thee, maar hopelijk doen we dat wel in 2023 weer!


Midwinter tour (30 Jan 2022)

Text: Mike Griffin

Photos: Victor, Onno, Mieke, Mike, Erik (route)

Sixteen people signed up for the annual TKBN tour, the Midwinter Tour of Never Dry. The tour traditionally goes from Capelle aan den Ijssel, via Nieuwekerk aan den IJssel and Zevenhuizen, back to the Never Dry clubhouse at the Kralingse Plas in Rotterdam.

 The weather was fine, which is always nice when loading and unloading the kayaks and preparing to embark. Especially when there is only a small place to launch a kayak so it happens one-by-one.

The first stretch is a canal through fields and new housing estates. The group spread out here so that the short portage into the next canal at Nieuwekerk went smoothly, people helping each other to cross the road. From here we had some wind from the west, on our left, but this was not a problem, and the weather remained good, with a partially sunny sky, with woolly clouds crossing overhead.

On the way to Café Roerdomp in Zevenhuizen we had to navigate under 14 bridges, 3 of which were quite low. For some people it was the first time they experienced the technique of going in pairs, lying flat on each other’s decks. This is in my opinion much more preferable to having to portage around the bridge.

We also crossed the A20 freeway on the way, luckily not having to portage as someone had built an aqueduct there, a number of years ago 😊 It always feels a bit special, crossing over a busy freeway in a kayak! On the way we were greeted by Victor and Nico from the support car.At Roerdomp we took a welcome break, most paddlers choosing for the café where we were warmly welcomed, so warm that it was a bit of a shock going back out into the cold afterwards, the wind now being a headwind most of the way back. Here 3 participants left us, for varying pursuits including a eskimo roll course, and Nico joined us for the second half.This took us on the Rotte and then the Boezem to the Kralingse Plas, again in good weather, although the head wind caused some cold fingers on the way. Back at the club the cars were fetched, all boats loaded up or put away and we parted, after having enjoyed a piece of Rotterdam and environs together.This tour is on the plan for next year again. Unfortunately we couldn’t enjoy the traditional soup, coffee and tea due to restrictions, but hopefully we’ll do that again in 2023!