Rotte – Bergse Plassen – zaterdag 13 juni 2020 – 13,5 km, 2,5 uur vaartijd

scroll down for English
door Mike Griffin

Op donderdag had ik op de Rotte en Bergse Plassen gevaren en op de terugweg dacht ik, waarom er niet een clubtocht van maken, nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld zijn? Bij de club instappen betekent geen vervoer te regelen, en de afstand is goed voor een beginners- of kom-uit-de-lockdowntocht 😊

Met mooi weer en 8 mensen was het gezellig en plezierig. Voor enkele mensen was het de eerste keer op de Bergse Plassen in een kajak en al helemaal op de smalle sloten vanaf Plaswijkpark door Hillegersberg-Noord naar de Bergse Voorplas.

De route – rode lijn heen, rode pin = pauzeplek; blauwe lijn terug. / The route – red line out, red pin = break location; blue line back.

Na de Boezem en een stukje Rotte, droegen we over naar de Bergse Voorplas en dan via de Zuidkant door naar de Achterplas.

Op de Bergse Achterplas / On the Bergse Achterplas.

Op de Achterplas kwamen we een groep SUP-ers tegen van de Voorplas – die ’s avonds op het NOS Journaal waren! – en op de Voorplas veel sloepen en enkele zeilbootjes, een beetje zielig zonder genoeg wind ☹

We hebben een pauze genomen in Hillegersberg, de terrassen waren redelijk vol, dus namen we een ijsje – heerlijk Italiaans schepijs!

Pauze! / Break!

Na een korte stop gingen we verder over de Voorplas naar de sluis de Berg- en Broekse Verlaat, maar zoals verwacht was het veel te druk met een hele rij wachtenden (motorboten) voor ons dus gingen we terug naar de overdraagplaats bij de molen. Verder op de Rotte richting de club kwamen we Emil & Caroline tegen in hun opblaasbare K2! Daarna was het terug naar de club, deze keer konden we wel door de sluis de Kralingse Verlaat; druk maar leuk om een keer niet te hoeven overdragen.

De Kralingse Verlaat

Een leuke tocht, hopelijk komen er nog veel meer dit jaar, we hebben wat in te halen!

Rotte – Bergse Plassen – Saturday 13 June 2020 – 13,5 km, 2.5 hours paddling time

by Mike Griffin
On Thursday I had paddled on the Rotte and Bergse Plassen and on the way back I thought, why not make it a club trip, now that the corona measures have eased somewhat? Starting at the club means no transportation to arrange, and the distance is good for a beginner or get-out-of-the-lockdown paddle 😊

With nice weather and 8 people it was fun and pleasant. For some people it was the first time on the Bergse Plassen in a kayak and especially on the narrow ditches from Plaswijkpark through Hillegersberg-Noord to the Bergse Voorplas.

After the Boezem and a bit of the Rotte, we portaged to the Bergse Voorplas and then through the South end to the Achterplas.
On the Achterplas we met a group of SUP-ers from the Voorplas – who were on the NOS TV News that evening! – and a lot of sloops and a few sailing boats on the Voorplas, a bit pathetic without enough wind ☹

We took a break in Hillegersberg, the terraces were quite full, so we had an ice cream – delicious Italian ice cream!

After a short stop we continued over the Voorplas to the lock de Berg- en Broekse Verlaat, but as expected it was too busy with a whole line of waiting motor boats before us, so we went back to the portage point at the mill. Further on the Rotte towards the club we met Emil & Caroline in their inflatable K2! Then it was back to the club, this time we could go through the lock de Kralingse Verlaat; busy but nice not to have to portage this time.

A nice trip, hopefully many more to come this year, we have some catching up to do!