Zondag naar Springersdiep

Verslag en foto’s van Tom

Afgelopen zondag starten Iede en Tom de dag lekker vroeg, om weer eens zout te peddelen vanaf Springersdiep (aan de Brouwersdam). Helaas maar met twee, de rest heeft een heerlijke dag moeten missen!

Even aanmelden bij de Kustwacht en een uurtje voor laag water vertrekken we richting de Aardappelenbult (een zandplaat, waarvan een deel permanent droog ligt) met erg rustig weer en water. Vanwege de situatie en de gunstige voorspellingen oppert Iede om toch buitenom te varen, net wat spannender en uitdagender qua afstand. Op zoek naar de boeienlijn, om legaal* de bult te kunnen ronden, varen we een heel stuk westelijk door en horen de branding luid op de zandbank terecht komen. En dan komen de echte golven van zee! Eerst uit verschillende richtingen, het duurt even voordat Tom zijn knopje krijgt omgezet. Maar na verloop van tijd wordt de deining voorspelbaarder en keert de rust terug en kan er genoten worden. Ondanks dat de golven steeds wat hoger worden, tot ongeveer een meter.

Buitenom, langs de Aardappelenbult, is het zoeken naar een juiste plek om weer richting het strand te komen. De gele boeien staan niet precies op de kaart aangegeven en op zicht navigeren is nog best lastig. Op een gegeven moment, wanneer de vloedstroom voldoende op gang is gekomen, wordt de branding iets minder en varen we er surfend doorheen, waarschijnlijk over het laatste stuk van de plaat, richting vuurtoren Westhoofd. We pauzeren op het strand en zien dan dat als we 100 meter hadden doorgevaren, er net een gat in de branding was geweest en we keurig tussen de Aardappelenbult en de volgende plaat hadden gevaren.

Na de pauze peddelen we langs het strand terug naar het Springersdiep, ons intussen verbazend over de kitesurfers op draagvleugels om ons heen. Weer in de auto naar Rotterdam kijken we terug op een mooie tocht en bedenkt Tom zich dat hij nog flink wat mijlen tussen de golven kan gebruiken. Zou dat dit jaar nog lukken?

*) De Aardappelenbult is onderdeel van het Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Vanwege de status is deze zandplaat grotendeels ontoegankelijk voor de mens. Op de Aardappelenbult bivakkeren nogal wat vogels, maar meest in het oog springt de zeehondenkolonie, die je al van ver ziet luieren op het zand.