Tijdritten en Haas en Honden bij RCC en Never Dry

Om onze vorderingen bij te houden en klaar te zijn voor het nieuwe seizoen, zullen we deze winter onszelf en elkaar uitdagen tijdens 3 informele races op de Rotte. Elke race wordt je getimed, zodat je in de volgende tijdrit tegen je eigen tijd kunt racen!
Tijdritten
De tijdrit is een individueel getimed evenement met als doel je persoonlijke voortgang bij te houden. De eerste start is om 10:15 uur, daarna wordt er elke minuut gestart tot de laatste deelnemer is vertrokken. Dit is een handicap race, wat betekent dat de snelste peddelaars als laatste starten. Tijdens een startvenster kunnen meerdere boten starten. Zogvaren is toegestaan. Alle leden van RCC en Never Dry kunnen deelnemen, in een kano of kajak naar keuze.
Haas en Honden
Peddelaars met enige race-ervaring kunnen na hun individuele tijdrit in de buurt blijven voor een teamrace-evenement. Op basis van de tijden uit de tijdrit gaan we teams vormen die tegen elkaar gaan racen. Teamwork staat centraal in deze race! Dus poets je wash-hanging-vaardigheden op. Wederom een handicap race, eerste volledige team over de finish is de winnaar! De eerste start is rond 11.15 uur.
Data
zondag 28 november
zondag 23 januari
zondag 20 maart
Route
Het parcours van de tijdrit is ongeveer 5,3 km. Start en finish is voor Tim’s Limonadefabriek. Draai net om de eerste gele boei voor het boothuis net na de Molen de Vier Winden (dit is de tweede molen op je route!).

Update 23 november
Aanstaande zondag peddelen we onze eerste tijdrit van de winter! De eerste start is om 10.15 uur, dit betekent dat je misschien iets eerder wilt zijn dan normaal.
Doe een individuele warming-up op de oever en op het water. Zorg dan dat je uiterlijk om 10.10 uur bij Tim’s Limonade fabriek bent. We houden daar een briefing en starten om 10.15 uur met de eerste peddelaars.
Je kunt K1 of K2 peddelen. Als je K2 peddelt en jouw voortgang wilt bijhouden, zorg dan dat je dezelfde partner hebt voor de volgende tijdrit!
Laat de mensen die als eerste beginnen het eerst vertrekken na het overdragen. Alex zal de tijd bijhouden.
Time Trial is voor zowel trainingsgroepen als voor iedereen die geïnteresseerd is in peddelen.
Voor meer ervaren peddelaars zullen we na de tijdrit ook een haas en honden peddelen. Maak je geen zorgen, je hebt een kleine pauze tussendoor. Wordt veel plezier!
We zullen zien hoe de zondag logistiek verloopt en indien nodig aanpassen voor de volgende keer. Vragen, stel maar!


Time Trials & Hare and Hounds RCC and Never Dry

To keep track of our progress and get ready for the new season we will challenge ourselves and each other during 3 informal races on the Rotte this winter. You will be timed each race, so you can race against your own time in the next time trial!

Time Trials
The time trial is and individual timed event with the aim of keeping track of your personal progression. The first start is at 10:15 hours, after that there will be a start every minute until the last participant has left. This is a handicap race, meaning fastes paddlers start last. More than one boat can start during a start window. Wash hanging is allowed. All members of RCC and Never Dry can take part in canoe or kayak of choice.

Hare and Hounds
Paddlers with some racing experience can stick around after their individual time trial for a team race event. Based on the times from the time trial we will form teams that will be racing each other. Teamwork is key in this race! So brush up on your wash hanging skills. Again a handicap race, first full team over the finish line is the winner! First start is around 11:15 hours.

Dates
Sunday 28 november
Sunday 23 January
Sunday 20 March

Route
The route of the time trial is about 5,3 km. Start and finish is in front of Tim’s Limonadefabriek. Turn just around the first yellow buoy in front of the boat house just after the Molen de Vier Winden (this is the second mill on your route!).

Update 23 November
This Sunday we will paddle our first Time Trial of the winter! The first start will be at 10.15 hours, this means you may want to be a bit earlier than usual.
Please do an individual warm up on the bank and on the water. You will have to make sure you are at Tim’s Limonade fabriek at 10.10 hours latest. We will do a briefing there and start the first paddlers at 10.15 hours.
You can paddle K1 or K2. If you paddle K2 and want to keep track of your progress, make sure you have the same partner for the next Time Trial!
Please let people that start first leave first after the portage. Alex will do the time keeping.
Time Trial is for both training groups, and anyone else interested in paddling it.
For more experienced paddlers we will paddle a hare and hounds after the time trial as well. Don’t worry you will have a bit of a break in between. Will be lots of fun!
We will see how Sunday goes logistically speaking and adjust for the next time if we need to. Any questions, please ask!