Tocht op IJsselmeer

Scroll down for English version.
Rondje Texel werd IJsselmeer

Tochtverslag van: Berend

Een rondje Texel tijdens de Pasen was tot in detail voorbereid en leek zo mooi. Op het laatst ging dit niet door wegens de harde wind. Het alternatief werd de Friese kust tussen Makkum en Stavoren. Een camping in Workum werd de uitvalsbasis voor Erik, Marianne, Iede en Berend (allen van Never Dry), plus gaste Vera uit Haarlem.

Niet dat het daar nou zo rustig was. De wind joeg daar evengoed over de strandcamping pal aan het IJsselmeer, tot grote ergernis van Berend die per abuis een strandtentje had meegenomen in plaats van zijn echte tentje. Hij sliep dan maar in zijn steenkoude bus in een te dunne slaapzak. Gelukkig kon iedereen nog wat schuilen achter een rechtop geplaatste tarp van Iede. De bus diende ook nog als kookplaats en op dag twee als foodtruck langs de route omdat Berend het varen voor gezien hield.

De eerste dag begon binnendoor over sloten en kanalen van Workum omhoog naar Makkum. Meteen een straffe tegenwind maar scharrelend langs de rietkragen was er nog enige beschutting. In Makkum een patatje en koffie terwijl een lokale Friese lolbroek riep: ‘Dit is Workum, hoor.’ Eenmaal op het IJsselmeer pakten we de surf terug naar Workum. Berend trok wat nerveus zijn zelfgemaakte zeiltje op om ‘m eens stevig te testen. Dat beviel prima eenmaal op de golven. De rest van de trip moest hij vooral afremmen en achterwaarts peddelroer geven.

Dag twee ging van Workum verder zuidwaarts naar Stavoren. Ditmaal meteen over het IJsselmeer. Vier stoere vaarders waren in de verte te zien, af en toe wegzinkend achter de golven. Berend reed langs bij Stavoren en serveerde koffie en gebakken eitjes. Daarna binnendoor weer terug. Rond vijf uur op de camping met nog somberder weersverwachtingen. Poolwinden waren op komst met hagel. Iedereen kreeg het op z’n heupen. Plotseling viel het besluit: inpakken en wegwezen. We waren om 22.00 uur weer thuis, net voor de avondklok. Ondanks het wat tegenvallende weer een mooie ervaring rijker.

De volgende dag toonden de media de schade door de noorderstorm. Strandhuisjes weggewaaid in zee, golven van 6,5 meter hoog op de Noordzee. Texel mijden was een wijs besluit.

Foto’s: Marianne R.

Circumnavigating Texel turned into trip along IJsselmeer

Trip report by: Berend

A round of the isle of Texel during Easter was meticulously prepared in detail and seemed so beautiful. In the end, strong winds forced us to waver this plan. The alternative became the IJsselmeer along the Frisian coast between Makkum and Stavoren. A campsite in Workum became the base for Erik, Marianne, Iede and Berend (all from Never Dry), plus guest Vera from Haarlem.

Not that it was all so quiet there. The wind chased over the beach campsite right on the IJsselmeer, much to the annoyance of Berend who had mistakenly brought a little beach shelter instead of his real tent. He would sleep in his stone cold van in an overly thin sleeping bag. Luckily, everyone could hide behind an upright tarp from Iede. The bus also served as hobs and on day two as a food truck along the route because Berend was fed up with kayaking already.

The first day started on land behind the dikes through locks and canals from Workum up to Makkum. Immediately a punishing headwind threw its worst at the group but scurrying along the reed collars there was still some occasional shelter. In Makkum a french fries and coffee was ordered while a local Frisian wise guy shouted: ‘This is Workum, you know.’ Once on the IJsselmeer we took the surf back to Workum. Berend nervously pulled up his homemade sail to test it firmly. It worked fine once on the waves. For the rest of the trip, he had to slow down and press hard on his backward paddle rudder as always on a strong down wind.

Day two went from Workum further south to Stavoren. This time directly over the IJsselmeer. Four tough kayakkers carved their way in the distance, occasionally sinking behind the waves, as Berend could watch them as he drove by to Stavoren to serve coffee and fried eggs from his now much beloved foodtruck. Then back inside north again with some protection from severe headwinds.

Around five o’clock at the campsite even more gloomy weather forecasts showed up at all cellphones. A polar ‘autostrada’ high in the sky was on its way with hail and even more wind and plummeting temperatures. Everyone got somewhat restless. Suddenly the decision fell: let’s pack up and get out! Even though we had actually planned to leave the next day. We got home at 10pm, just before curfew. Despite the disappointing weather they all had a good experience.

The next day the media showed the damage from the northerly storm. Beach houses blown away in the sea, waves of 6.5 meters high in the North Sea. Avoiding Texel was a wise decision. Packing up one day earlier was even wiser.

Photos: Marianne R.