Twee voor Maas (6 maart 2022 – 21 km)

Scroll down for English

Tekst: Mike

Ik had zin om eens wat anders te doen dan mijn reguliere trainingstocht op de Rotte, dus in de appgroep gevraagd of iemand de Maas op wilde. Iede en ik vertrokken van de club, wetende dat de stroming door de getijden niet optimaal was. Maar we zijn een beetje stroming gewend, dus dachten dat we het niet erg zouden vinden om met de stroom stroomafwaarts te peddelen en dan stroomopwaarts er tegenin.
We hebben over het Oostplein overgedragen naar het Boerengat. Eenmaal op de Maas stopte ik met peddelen om te kijken hoe snel de stroming was, en het was 5,5-6 km/u! We vonden dit te sterk om tegen te peddelen op de terugweg, daar we ook nog wat tegenwind zouden hebben, dus zijn we overgestoken naar het Noordereiland en stroomopwaarts gekeerd. Hier was de stroming minder, zo’n 3,5-4 km/u en we maakten redelijke vooruitgang tegen getij en wind in tot aan de kop van het Zaag-eiland. Hier stopten we voor de lunch, uit de wind en in de zon.
De terugweg was aanzienlijk sneller en we pakten een paar golven, hoewel deze niet optimaal waren. Eenmaal bij het Boerengat daalden we af naar de Leuvehaven waar we indraaiden en terug peddelde –weer tegen de stroom in– via de Oudehaven, waar alle terrassen vol stonden in het vroege voorjaarszonnetje.

Op de kaart zie je de relatieve snelheid stroomopwaarts en stroomafwaarts
Het was een leuke tocht, hard werken tegen de stroom in, maar met een goed gevoel van voldoening als resultaat!

 


Two for Maas (6 March 2022 – 21 km)

Text: Mike

I left like doing something different to my regular training trip on the Rotte, so asked in the app group is anyone wanted to go on the Maas. Iede and I departed from the club, knowing that the current was suboptimal due to the tides. But we are used to a bit of current, so thought we wouldn’t mind paddling with the current downstream, and then against it upstream.
We portaged over Oostplein to the Boerengat. Once on the Maas I stopped paddling to see how fast the current was, and it was 5,5-6 km/h! We felt that this was too strong to paddle against on the return leg, when we’d also have some headwind, so we traversed to Noordereiland and turned upstream. Here the current was less, about 3,5-4 km/h and we made reasonable headway against tide and wind all the way to the head of the Zaag island. Here we stopped for lunch, out of the wind and in the sun.
The return leg was considerably faster, and we caught a few waves, although these were not optimal. Once at the Boerengat we continued down to the Leuvehaven where we turned in and paddled back –against the current again– via the Oudehaven, where all terraces were filled in the early spring sunshine.

On the map you can see the relative speed going upstream and downstream
It was a fun trip, hard work against the current, but with a good feeling of accomplishment as a result!