Vlaardingse Vlietlanden (27 sept 2020)

Scroll down for the English version!

Verslag van Marieke, Foto’s door Debby, Nena, Marieke en Mike

Op zondag 27 september stond de tocht naar de Vlaardingse Natuur op het programma, een laagveengebied ook wel ‘de Vlietlanden’ genaamd. Hoewel ik al 2 jaar lid ben bij Never Dry (met een half jaar tussenstop), is dit (pas) mijn derde dagtocht en de eerste waarbij we niet van de club vertrokken! Een nieuw avontuur dus.

We verzamelden om 9 uur op de club waar een een lekkere harde wind stond en het weer zag er niet al te gezellig uit. We waren met z’n 9en; een hele leuke groep van intermediate beginners tot zeer ervaren!

De route / the route

Vooraf was regen voorspeld – maar hoeveel regen, dat was nog de vraag. Of zou het toch helemaal niet gaan regenen? Om het zekere voor het onzekere te nemen was ik de dag ervoor toch maar even naar Arjan Bloem in Wormer gereden (ik woon in Den Haag) gezien ik niet echt iets voor de regen had en daar een anorak aangeschaft. Maar uiteindelijk bleek deze helemaal niet nodig te zijn! Terwijl we de boten op de kanokar laden, blies de wind de wolken langzamerhand weg en kwam zowaar de zon te voorschijn.

Donkere wolken bij zonsopgang op de Kralingse plas / Dark clouds at sunrise over the Kralingse plas

Na een korte rit kwamen we aan bij Kanovereniging ‘Natsec’ waar we van de faciliteiten in het imposante clubhuis gebruik konden maken. Nena vertelde me dat ze het leuk en interessant vindt om andere kanovereningen in Nederland te zien, en daar was ik het helemaal mee eens!

Het imposante clubhuis – wat een ruimte! / The impressive club house – so much space!

Na wat denkwerk over wat ik wel en niet zou meenemen en aandoen (ik heb nog niet helemaal m’n ritueel/ritme gevonden) zaten we allemaal al snel op het water en gingen we op weg!

We vertrokken op tijd vanaf Kanovereninging ‘Natsec’ / We left on time from Canoe Club ‘Natsec’

En wat een heerlijk weer! We voeren eerst over de Vlaardingervaart en sloegen toen linksaf de Middelvliet op. We hadden wind mee, wat zeker hielp bij deze rechte stukken, dus we kwamen al heel snel aan bij café ’t Jachthuis waar we zouden lunchen. Maar deze fitte groep was nog lang niet moe dus we besloten om naar Maasland te varen en daar een lunchplek te zoeken.

Op weg naar Maasland / On our way to Maasland

Toevallig had ik deze zomer een rondvaart in dit gebied gedaan dus ik kende de omgeving al enigzins, maar het was veel leuker om de meerkoeten, kuifeenden en het moerasbos vanaf de kajak te bezichtingen! Een echt Hollands landschap, wat nooit is ingepolderd en waardoor de bodem niet is ingeklonken en het gebied hoger ligt dan de omringende polders.

Door de Vlietlanden / Through the Vlietlanden

In Maasland vonden we een relaxte plek voor de meegebrachte lunch, en Susanne had heerlijke gemberkoekjes meegebracht! Via de Noordvliet (nu wind tegen) kwamen we weer aan bij café ’t Jachthuis. Een deel van de groep sloeg linksaf om door de kleine grachtjes te varen en het riet- en hooiland wat meer te ontdekken, en het andere deel van de groep (waaronder ik) ging met Marianne naar ‘t café voor de nodige toiletbreak en een kopje koffie.

We moesten nog een stuk varen over de Noordvliet en toen sloegen we weer rechtsaf de Vlaardingervaart op, vanwaar het niet zo ver meer was naar Natsec. Het was hier ook wat meer beschut wat wel lekker was het laatste stuk. Ik had in de tussentijd toch maar een extra jas aan gedaan, maar had het alweer gauw warm!

Weer terug op de Vlaardingervaart, lekker uit de wind / Back on to the Vlaardingervaart, sheltered from the wind

Eenmaal aangekomen bij Natsec werden we verwelkomd door de heerlijke geur van tosti’s en gesmolten kaas. Wellicht een idee om (weer?) een tostijzer aan te schaffen bij Never Dry? 😊 Efficient worden de boten weer op de aanhangwagen geladen en rond half 4 waren we weer terug op de club en lagen de boten weer op hun plek.

Wat gaat dat toch snel! / So efficient and quick!

Het was heel heerlijke dag op het water en ondanks dat het weer minder wordt, kijk ik nu al uit naar mijn volgende tocht!! Een goede regenjas heb ik gelukkig al 😉

English version!

Trip report by Marieke, photos by Marieke, Nena, Debby, and Mike

On Sunday September 27th, a trip to the Vlaardingse Natuur was scheduled, a low moor area also called “the Vlietlanden”. Although I’ve been a member of Never Dry for 2 years (with a break of a half a year), this is (only) my third day trip and the first where we didn’t launch from the club! So a little new adventure.

We gathered at the club at 9 o’clock; there was a strong wind and the weather didn’t look too ‘gezellig.’ There were 9 of us in total; and a very nice group from intermediate beginners to very experienced!

The forecast was rain; but how much rain, that was still the question. Or would there be no rain at all? I decided to drive to Arjan Bloem in Wormer on Saturday anyway to buy an anorak just in case; I had to get one one day anyway! But I didn’t need it at all in the end! As we were loading the boats on the trailer, the strong wind blew the clouds away and the sun started to slowly come out.

After a short drive we arrived at Canoe Club “Natsec”; a huge club house with nice facilities that we could use. Nena told me that she likes to visit other canoe clubs to see what they are like, and I couldn’t agree more.

It took me a little while to decide what to bring/wear and what not to bring/wear (I suppose the more trips you do, the quicker this goes!). Once that was all done, we put our boats in the water, and off we went!

And what great weather! We first kayaked over the Vlaardingervaart and then turned left onto the Middelvliet. We had the wind in our back, so we soon arrived at Café ‘t Jachthuis, the place where we would have lunch. However this fit group wasn’t tired at all yet, so we decided to go to Maasland and find a spot to have lunch there.

Coincidentally, I had already done a boat trip in this area this summer, so I was quite familiar with the surroundings, however it was much more interesting to see the coots, tufted ducks and ‘swamp forest’ from your kayak! It’s a typically Dutch landscape that has never been reclaimed, so that the soil is not settled and the area is higher than the surrounding polders.

In Maasland we found a great spot for our lunch; and Susanne had brought delicious ginger biscuits! We kayaked back via the Noordvliet and arrived at Café ‘t Jachthuis once again. Part of the group turned left to discover the smaller canals of the ‘swap forest’ in some more detail, and the other part of the group (including me) joined Marianne for a loo break and coffee at the café.

Back together again, we continued on the Noordvliet to then turn right again onto the Vlaardingervaart. It was a bit less windy there and soon enough we arrived back at the club. I had put an extra coat on after we left the café, but in hindsight it was way too warm!

As soon as we returned to Natsec, we were welcomed by the delicious smell of melted cheese and toasties. Some of us were getting hungry again; perhaps an idea to (re)introduce a toastie machine at Never Dry? 😊 We put the boats back on the trailer again and got back to Rotterdam around 15.30.

It was a fantastic day on the water and despite the fact that we are moving towards winter now, I am very much looking forward to my next trip!! I already have an anorak 😉